چند توصیه روانشناسی برای زندگی موفق داشتن:

چند توصیه روانشناسی برای زندگی موفق داشتن:

آدم ها چهار دسته هستند:

دسته اول کسانی هستند که هیچگونه رویایی ندارند و فقط زندگی می کنند که زنده بمانند

دسته دوم افرادی هستند که رویاهای زیادی در سر دارند ولی هیچگاه اقدامی برای آنها نمی کنند، این افراد تا آخرین لحظه عمر منتظرند که رویایشان در خانه شان را بزند و سلام کند

دسته سوم کسانی هستند که رویاهایی دارند، برای رویاهایشان اقدام می کنند ولی خیلی زود خسته و نا امید میشوند و از رویای خود دست می کشند. این افراد در زندگی یا دچار افسردگی می شوند یا دائما در حال از این شاخه به آن شاخه پریدن هستد و در آخر سرگردان خواهند شد

و اما دسته چهارم افرادی هستند که رویا دارند، به سمت رویاشون حرکت میکنند، شکست می خورند، ادامه میدن، شکست می خورند، ادامه میدن و هی شکست می خورند و ادامه میدن تا آخر به پیروزی بزرگشون می رسند و موفقیتشون رو جشن می گیرن.

تو جز کدوم دسته هستی رفیق؟؟
اگه موفقیت میخوای رمز موفقیتت ادامه دادنه.

چه کنیم که حالمون خوب بشه؟

*دائم واژه ای امیدوارکننده به دیگران اهدا کنید. نه تنها احساس بهتری خواهید داشت بلکه شخصیت مثبت خود را نیز قوام بیشتری خواهید بخشید.

به جنبه معنوی زندگیتان توجه کنید. آرام باشید. ساکت نشستن را تمرین کنید.
به ندای درونتان گوش کنید.

به چیزهایی بیندیشید که صلح، زیبایی و آرامش را به زندگی‌تان به ارمغان بیاورند. برای یافتن مسیر معنوی خاص خودتان تلاش کنید.

یاد بگیرید که احساساتتان را تخلیه کنید.
هرگز احساسات‌تان را سرکوب نکنید و به درون نریزید. اندوه‌های خود را با آدمی قابل اطمینان مطرح کنید.

به خاطر داشته باشید که احساساتی که بیان شده اند دیگر به همان اندازه گذشته ناخوشایند نیست.