هدر
اسلاید اصلینوروز 98ولادت امام علی(ع) 97اسلایداصلی1

درباره مدرسه

 

مدیرعامل : جناب آقای رسول فرازمهر

رئیس هیئت مدیره : سرکار خانم موسوی زادگان

عضو هیئت مدیره : جناب آقای حسین معتمدی